106G017 - Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi -

Proje Çalışmalarında Tespit Edilen Türler (Toplam 39 Farklı Tür)

Filtre: Ranunculaceae
Tür Adı Familya Türkçe Adı İngilizce Adı Ömür Etki Familya Grubu
Aconitum napellus Ranunculaceae Kaplanboğan( düğün çiçeği) Momk's hood Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Adonis aestivalis Ranunculaceae Yaz kanavcı otu Tall pheasant's eye Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Adonis annua Ranunculaceae Kanavcı otu, Şeytangözü, Kandamlası Pheasant's-eye Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Adonis flammea Ranunculaceae Kanavcı otu, Kan damlası, Kır lalesi Pheasant's eye Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Adonis trivalis Ranunculaceae Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Adonis vernalis Ranunculaceae İlkbahar kanavcı otu Spring adonis, False hellebore Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Anemone albana Ranunculaceae Dağ lalesi , Manisa lalesi Wind fl ower Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Anemone blanda Ranunculaceae Yoğurt çiçeği, Güzel kırlalesi Eastern blue wood anemone Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Anemone narcissiflora Ranunculaceae Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ceratocephalus falcatus Ranunculaceae Orak yapraklı düğün çiçeği Field ranunculus Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Consolida hellespontica Ranunculaceae Tarla hezeranı Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Consolida orientalis Ranunculaceae Titrek çiçeği, Bahçe hezeranı, Doğu tarla hezeranı Locket larkspur, Eastern larkspur Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Consolida regalis Ranunculaceae Tarla hezeranı Larkspur, royal knight's-spur, doubtful knight's-spur forking larkspur Tek yıllık İstilacı Diğer familya
Delphinium axilliflorum Ranunculaceae Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Delphinium cyphoplectrum Ranunculaceae Hezeran Larkspur Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Helleborus orientalis Ranunculaceae Çöpleme, Doğu çöplemesi, Doğu Noel gülü, Karaca ot, Bohça otu Eastern Hellebore Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Nigella elata Ranunculaceae Yabani çörek otu Fennel Flower Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Nigella nigellastrum Ranunculaceae Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Nigella sativa Ranunculaceae Çörek otu Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus argyreus Ranunculaceae Düğün çiçeği, Kaz ayağı Buttercup, Crowfoot Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus arvensis Ranunculaceae Tarla düğün çiçeği Corn Buttercup Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus bulbosus Ranunculaceae Yumrulu dügün çiçegi Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus constantinopolitanus Ranunculaceae Düğün çiçeği Buttercup, Crowfoot Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus cornutus Ranunculaceae Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus cuneatus Ranunculaceae Düğün çiçeği Buttercup Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus damescenus Ranunculaceae şam düğün çiçeği Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus illyricus Ranunculaceae Düğün çiçeği Buttercup Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus kochii Ranunculaceae Zehirli düğün çiçeği Buttercup Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus kotschyi Ranunculaceae Zehirli düğün çiçeği Buttercup Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus muricatus Ranunculaceae Düğün çiçeği Tek yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus orientalis Ranunculaceae Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus polyanthemos Ranunculaceae Çok çiçekli düğün çiçeği Buttercup Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus repens Ranunculaceae Yatık dügün çiçegi Buttercup Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus rumelicus Ranunculaceae Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus sceleratus Ranunculaceae Düğün çiçeği Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus sericeus Ranunculaceae ipeksi su düğün çiçeği Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus sphaerospermus Ranunculaceae Düğün çiçeği Tek - Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Ranunculus strigillosus Ranunculaceae Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Thalictrum minus Ranunculaceae Küçük çayırsedefi Small meadow rue Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
106G017 Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi • Web Programlama: Arda BALKAN
Bu sitede yayınlanan verilerin, yazılı izin alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, basılı veya dijital ortamlarda yayınlanması, herhangi bir ortamda kullanılması 5846 sayılı kanuna göre suçtur.