106G017 - Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi -

Proje Çalışmalarında Tespit Edilen Türler (Toplam 166 Farklı Tür)

Filtre: Poaceae
1
2
Tür Adı Familya Türkçe Adı İngilizce Adı Ömür Etki Familya Grubu
Aegilops biuncialis Poaceae Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aegilops columnaris Poaceae Buğday otu Goatgrass Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aegilops cylindrica Poaceae Sakal otu Jointed goatgrass Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aegilops geniculata Poaceae Bodur buğday otu Ovate goatgrass Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aegilops markgrafii Poaceae Sakalotu, Goatgrass, Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aegilops neglecta Poaceae Buğday otu Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aegilops ovata Poaceae Bodur Ovate goatgrass, Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aegilops speltoides Poaceae Sakalotu Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aegilops triuncialis Poaceae Sakal otu Barb goatgrass Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aegilops umbellulata Poaceae Buğday otu Goatgrass Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Aeluropus littoralis Poaceae Bodur Coast aeluropus, Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Agropyron cristatum Poaceae Adi otlak ayrığı Crested wheatgrass Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Agropyron desertorum Poaceae Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Agropyron elongatum Poaceae Yüksek Tall Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Agropyron intermedium Poaceae Mavi ayrık Intermediate wheatgrass Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Agropyron repens Poaceae Tarla Quackgrass Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Agropyron squarrosum Poaceae Tek yıllık İstilacı Buğdaygil
Agrostis canina Poaceae Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Agrostis capillaris Poaceae Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Agrostis intermedia Poaceae Tek Yıllık İstilacı Diğer familya
Agrostis stolonifera Poaceae Sülüklü Creeping Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Alopecurus pratensis Poaceae Çayır tilki kuyruğu Meadow foxtail Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Ammophila arenaria Poaceae Çok Yıllık Azalıcı Diğer familya
Apera intermedia Poaceae Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Arrhenatherum elatius Poaceae Yüksek Çayır yulafı Tall Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Arundo donax Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Avena barbata Poaceae Yabani yulaf Tek yıllık İstilacı Diğer familya
Avena fatua Poaceae Kum yulafı Wild oat, Flaxgrass, Oatgrass Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Avena sativa Poaceae Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Avena sterilis Poaceae Kısır yabani yulaf Winter wild oat Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bothriochloa alta Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Bothriochloa ischaemum Poaceae Sarı sakalotu Yellow blueestem Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Brachypodium distachyon Poaceae Yıllık Purple Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Brachypodium pinnatum Poaceae Yalancı brom Heath false brome Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Brachypodium sylvaticum Poaceae Yalancı brom False brome Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Briza humilis Poaceae Kuş yüreği, Qaking grass Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Briza media Poaceae Ortanca kuş yüreği, Adi zembil otu Perennial quaking grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Briza minor Poaceae Küçük zembil otu , Kuşyüreği Little quakinggrass Çok Yıllık İstilacı Diğer familya
Bromus arvensis Poaceae Tarla bromu Field brome Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus cappadocicus Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Bromus catharticus Poaceae Parlak brom Rescuegrassi, Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Bromus danthoniae Poaceae Yulafsı brom Oat brome Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus diandrus Poaceae Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus distachyos Poaceae Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus erectus Poaceae Dik brom Erect brome Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Bromus hordeaceus Poaceae Arpamsı Soft brome Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus inermis Poaceae Kılçıksız brom Smooth brome Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Bromus intermedius Poaceae Püsküllü çayır Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus japonicus Poaceae Japon bromu Japanese brome Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus lanceolatus Poaceae Akdeniz Mediterranean Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus madritensis Poaceae Kırmızı Madrid brome, Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus riparius Poaceae Çayır bromu, Meadow Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Bromus rubens Poaceae Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus scoparius Poaceae Saplı süpürge Broom brome Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus spicatus Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Bromus squarrosus Poaceae Sert pullu brom, Kaba brom Brome Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus sterilis Poaceae Püsküllü çayır Barren brome Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus tectorum Poaceae Dam bromu, Cheatgrass, Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Bromus tomentellus Poaceae Havlı brom Downy brome Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Bromus tomentosus Poaceae Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Bromus variegatus Poaceae Alaca brom Variegated brome Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Chrysopogon gryllus Poaceae Yeşil Sakalotu False beardgrass Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Cynodon dactylon Poaceae Köpek dişi ayrığı Bermudagrass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Cynosurus cristatus Poaceae renkli köpek kuyruğu colored dogtail grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Cynosurus echinatus Poaceae Toptaş Bristly Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Dactylis glomerata Poaceae Domuz ayrığı Orchardgrass Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Deschampsia caespitosa Poaceae Çayır Tufted hair grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Echinaria capitata Poaceae dikenbaş çimi hodge hog plant Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Elymus hispidus Poaceae Elim otu Intermediate wheatgrass Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Elymus koshaninii Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Elymus repens Poaceae Tarla ayrığı Quackgrass Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Elymus virginicus Poaceae Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Eremopoa persica Poaceae Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Festuca arundinacea Poaceae Kamışsı yumak Tall fescue, Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Festuca callieri Poaceae Yumak otu Fescue Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca glauca Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca japonicus Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca oreophila Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca ovina Poaceae Koyun yumağı Sheep fescue Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca pratensis Poaceae Çayır yumağı Meadow fescue Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Festuca sipylea Poaceae Sipil Fescue Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca valesiaca Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Gastridium lendigerum Poaceae Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Gaudinia fragilis Poaceae Gevrek Fragile oat, Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Helictotrichon pratense Poaceae Çayır parlak yulafı Meadow oat-grass, Blue oatgrass Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Holcus lanatus Poaceae Kadifeotu, Common Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Hordeum bulbosum Poaceae Yumrulu Arpa, Pisipisi otu Bulbous Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Hordeum marinum Poaceae Sahil Arpası Seaside barley Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Hordeum murinum Poaceae Pisipisi arpası Mouse barley Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Hordeum nodosum Poaceae Tek Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Hordeum spontaneum Poaceae Yabani Arpa Wild barley Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Hordeum violaceum Poaceae Çayır Arpası Meadow barley Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Hordeum vulgare Poaceae Kültür Arpası Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Hyparrhenia hirta Poaceae Tüylü Sakalotu Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Imperata cylindrica Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Koeleria cristata Poaceae Adi parlak ot Crested hairgrass Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
Koeleria nitidula Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Lagurus ovatus Poaceae Tavşan Hare's tail grass Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Lolium multiflorum Poaceae İtalyan Çimi Italian ryegrass, Bearded ryegrass Tek Yıllık İstilacı Buğdaygil
Lolium perenne Poaceae İngiliz çimi, Perennial Çok Yıllık Azalıcı Buğdaygil
1
2
106G017 Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi • Web Programlama: Arda BALKAN
Bu sitede yayınlanan verilerin, yazılı izin alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, basılı veya dijital ortamlarda yayınlanması, herhangi bir ortamda kullanılması 5846 sayılı kanuna göre suçtur.