106G017 - Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi -

Proje Çalışmalarında Tespit Edilen Türler (Toplam 104 Farklı Tür)

Filtre: Çoğalıcı
1
2
Tür Adı Familya Türkçe Adı İngilizce Adı Ömür Etki Familya Grubu
Alopecurus alpinus Gramineae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Alopecurus aucheri Gramineae Kaba Foxtail Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Alopecurus textilis Gramineae Kaba tilkikuyruğu Foxtail Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Andrachne telephioides Euphorbiaceae Sandal otu Real orpine Tek Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Arenaria dianthoides Caryophyllaceae Karanfilimsi kum otu Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Arenaria gypsophiloides Caryophyllaceae Ak kum otu Sand wort Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Arundo donax Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Atriplex canescens Chenopodiaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Bothriochloa alta Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Brachypodium pinnatum Poaceae Yalancı brom Heath false brome Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Brachypodium sylvaticum Poaceae Yalancı brom False brome Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Briza media Poaceae Ortanca kuş yüreği, Adi zembil otu Perennial quaking grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Bromus cappadocicus Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Bromus riparius Poaceae Çayır bromu, Meadow Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Bromus spicatus Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Carex acuta Cyperaceae Sivri çayır sazı , Ayak otu Slender tufted-sedge Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Carex distans Cyperaceae Çayır sazı , Ayak otu Distant sedge Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Carthamus lanatus Asteraceae tüylü boyacı dikeni wolly safflower Tek Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Catabrosella parviflora Gramineae Yalancı yumak False poa Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Cephalaria gigantea Dipsacaceae Pelemir , Acımık Giant scabious Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Cephalaria procera Dipsacaceae Gevrek , Yüksek pelemir Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Cerastium anomalum Caryophyllaceae Tek yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Cerastium banaticum Caryophyllaceae Tarla boynuzotu Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Chamaecytisus pygmaeus Fabaceae Süpürgelik Broom Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Coronilla scorpioides Fabaceae Akrep kuyruğu Scorpion sena Tek Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Coronilla varia Fabaceae Taç otu, Renkli burçak, Körigen Crownvetch Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Crucianella bithynica Rubiaceae Tek Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Cynodon dactylon Poaceae Köpek dişi ayrığı Bermudagrass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Cynosurus cristatus Poaceae renkli köpek kuyruğu colored dogtail grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Deschampsia caespitosa Poaceae Çayır Tufted hair grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Dianthus calocephalus Caryophyllaceae Tarla karanfili Field pink Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Dianthus floribundus Caryophyllaceae Çok çiçekli karanfil Wild clove Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Dianthus multicaulis Caryophyllaceae Çok saplı karanfil Wild clove Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Dorycnium graecum Fabaceae Kaplan otu Canary clover, Trefoil Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Dorycnium pentaphyllum Fabaceae Zehirli yonca Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Ebenus hirsuta Fabaceae Ebenus Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Elymus koshaninii Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca callieri Poaceae Yumak otu Fescue Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca glauca Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca japonicus Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca oreophila Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca ovina Poaceae Koyun yumağı Sheep fescue Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca sipylea Poaceae Sipil Fescue Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Festuca valesiaca Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Genista vuralii Fabaceae Katır tırnağı Greenweed, Needl Furze, Petty Whin Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Gypsophila elegans Caryophyllaceae Tek Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Hedysarum huetii Fabaceae acı mercimek Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Hedysarum nitidum Fabaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Hedysarum pestalozzae Fabaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Hedysarum syriacum Fabaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Hedysarum varium Fabaceae Alaca İspanyol korungası Sula Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Holcus lanatus Poaceae Kadifeotu, Common Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Hordeum bulbosum Poaceae Yumrulu Arpa, Pisipisi otu Bulbous Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Hordeum nodosum Poaceae Tek Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Hordeum violaceum Poaceae Çayır Arpası Meadow barley Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Imperata cylindrica Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Juncus alpigenus Juncaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Juncus articulatus Juncaceae eklemli hasır otu Jointed rush Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Juncus gerardi Juncaceae tuzcul hasır otu saltmeadow rush Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Koeleria nitidula Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Lathyrus digitatus Fabaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Lythrum salicaria Lythraceae Kırmızı Hevhulma, Kırmızı kan çiçeği Purple loosestrife Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Medicago marina Fabaceae Yabani yonca , Sahil yoncası Coastal medick, Sea medick Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
Melica ciliata Poaceae Tüylü inciotu Hairy melic Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Melica penicillaris Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Melica persica Poaceae İnci otu , Boncuk otu Melick grass Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Pennisetum orientale Poaceae Doğu gök darısı Oriental fountain grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Phalaris tuberosa Poaceae Yumrulu Kanyaş Large canarygrass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Phleum bertolonii Poaceae it kuyruğu timothy grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Piptatherum miliaceum Poaceae Azizi çimi, Smilograss Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Plantago atrata Plantaginaceae Kara sinir otu Plantain Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Plantago holosteum Plantaginaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Plantago lanceolata Plantaginaceae Yılan dili, Dar yapraklı sinirotu, Bataklık sinirotu Ribwort plantain Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Plantago major Plantaginaceae İri sinir otu Greater plantain Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Plantago maritima Plantaginaceae Bataklık sinir otu Seaside plantain Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Plantago minor Plantaginaceae Tek Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Plantago scabra Plantaginaceae pullu sinir otu Tek Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Plantago sparsiflora Plantaginaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Poa alpina Poaceae Yayla Alpine bluegrass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Poa bulbosa Poaceae Yumrulu salkım otu Bulbous bluegrass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Poa lanata Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Poa timoleontis Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Poa trivialis Poaceae Adi salkım otu Rough stalk bluegrass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Psathyrostachys fragilis Poaceae Wild rye Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Secale montanum Gramineae Dağ çavdarı, Mountain rye, Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Sesleria phleoides Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Sporobolus virginicus Poaceae Yatık ince çim Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa arabica Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa brachychaeta Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa bromoides Poaceae Kılaç Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa ehrenbergiana Poaceae Sorguç otu Spear-grass, Feather-grass, Needle-grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa holosericea Poaceae Kılaç Needlegrass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa lagascae Poaceae Adi sorguçotu, Needlegrass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa lessingiana Poaceae Sorguç otu Needle grass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa pennata Poaceae Süs sorguçotu European Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa pulcherrima Poaceae İri sorguçotu Needlegrass Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa thurberiana Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Stipa viridula Poaceae Çok Yıllık Çoğalıcı Buğdaygil
Teucrium polium Lamiaceae Mayasıl otu, Taş kekiği Hairy germander Çok Yıllık Çoğalıcı Diğer familya
Trifolium pallidum Fabaceae Üçgül Trefoil Çok Yıllık Çoğalıcı Baklagil
1
2
106G017 Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi • Web Programlama: Arda BALKAN
Bu sitede yayınlanan verilerin, yazılı izin alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, basılı veya dijital ortamlarda yayınlanması, herhangi bir ortamda kullanılması 5846 sayılı kanuna göre suçtur.