Tür : Bromus hordeaceus

Endemik Hayır
Familya Poaceae
Türkçe Adı Arpamsı
İngilizce Adı Soft brome
Sinonimleri Bromus mollis
Homojen Alan KBR112
Özellikler Bir5 yıllık 20-100 cm. boylanabilen bir bitkidir. Başakçıklar kısa bir sapla salkım eksenine bağlandığı için başağa benzer bir salkım oluşturur. Başakçıklar kısa kılçıklıdır. Yol kenarlarında, terkedilmiş alanlarda ve tarım alanlarında yabancı ot olarak gelişir. Genç sürgünleri otlanabilen bitki istilacı grupta yer alır.
Resim bulunamadı.
106G017 Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi • Web Programlama: Arda BALKAN
Bu sitede yayınlanan verilerin, yazılı izin alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, basılı veya dijital ortamlarda yayınlanması, herhangi bir ortamda kullanılması 5846 sayılı kanuna göre suçtur.