Tür : Alhagi pseudalhagi

Endemik Hayır
Familya Fabaceae
Türkçe Adı Adi deve dikeni
Sinonimleri Alhagi maurorum
Homojen Alan KBR121
Özellikler Çalımsı bir habitusa sahiptir. Dikenlere sahiptir. Bitki 3 - 1 cm. boylanabilir. Yaşama alanları tarla kenarları, terk edlmiş alanlar, tuzlu sahalardır. Yem değeri zayıftır.
Resim bulunamadı.
106G017 Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi • Web Programlama: Arda BALKAN
Bu sitede yayınlanan verilerin, yazılı izin alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, basılı veya dijital ortamlarda yayınlanması, herhangi bir ortamda kullanılması 5846 sayılı kanuna göre suçtur.