Tür : Aegilops cylindrica

Endemik Hayır
Familya Poaceae
Türkçe Adı Sakal otu
İngilizce Adı Jointed goatgrass
Homojen Alan KBR222
Özellikler Tek yıllık, küme halinde yetişir. Çok dallı, 20-40 cm, nadiren 80 cm boyda olur. Yaprak ayası şeritsimızraksı, kenarları uzun yumuşak tüylüdür. Çiçek durumu başak şeklinde, başaklar dar şerit-mızrak şeklindedir. Başakçıklar silindirik şekildedir. Mayıs-haziran aylarında çiçeklenir. Taşlı ve kumlu yamaçlar, bağlar, nadasa bırakılmış araziler, nadiren sulanmış steplerde, 400-1850 m rakımlarda bulunur. Genç sürgünleri hayvanlar tarafından tercih edilir. Yem değeri düşük olup, istilacılar grubunda yer alır.
Resim bulunamadı.
106G017 Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi • Web Programlama: Arda BALKAN
Bu sitede yayınlanan verilerin, yazılı izin alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, basılı veya dijital ortamlarda yayınlanması, herhangi bir ortamda kullanılması 5846 sayılı kanuna göre suçtur.