Tür : Achillea biserrata

Endemik Hayır
Familya Asteraceae
Türkçe Adı Civanperçemi
İngilizce Adı Yarrow herb
Homojen Alan KBR123
Özellikler Çok yıllık olup, 30-100 cm ye kadar boylanır. Yapraklar mızraksı, uçları dikensi, 2-testere dişli, üzeri düz, alt yüzü uzun yumuşak tüylüdür. Başçık sayısı 5-20, her biri 3-12 cm genişliktedir. Brakteler yumurtamsı, ucu biraz keskin-yuvarlağımsı, kenarları kısa tüylüdür. Dilsi çiçekler 7-8 adet, beyaz, 4-8 mm; tüpsü çiçekler 35-40 adettir. Mayıs-ağustos aylarında çiçeklenir. Konifer ormanları veya yaprağını döken ormanlarda, ıslak yerlerde, 150-2400 m rakımlarda yetişir. Yem değeri düşüktür. İstilacı türlerdendir.
Resim bulunamadı.
106G017 Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi • Web Programlama: Arda BALKAN
Bu sitede yayınlanan verilerin, yazılı izin alınmaksızın herhangi bir şekilde kopyalanması, basılı veya dijital ortamlarda yayınlanması, herhangi bir ortamda kullanılması 5846 sayılı kanuna göre suçtur.