Durak No: NSH030

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2008
İl:Nevşehir
İlçe:Kozaklı
Köy:Küllüce
Mevki:Köy Karşısı
Koordinatlar:E . 39,228733
B . 34,718033
Rakım:1082 m
Köye Uzaklık:2 km
Yöney:Güney
Eğim:Orta Eğimli (6-11)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Hafif =>2 ile <5
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Orta
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR112
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):7
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Çok Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim c %6-%12, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Riskli, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Riskli
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Achillea wilhelmsii
2. Adonis annua
3. Artemisia santonicum
4. Bromus tomentellus
5. Convolvulus lineatus
6. Cynodon dactylon
7. Çıplak Alan
8. Euphorbia macroclada
9. Festuca valesiaca
10. Koeleria cristata
11. Marrubium parviflorum
12. Poa bulbosa
13. Rochelia disperma
14. Teucrium polium
15. Veronica multifida
16. Ziziphora tenuior