Durak No: NSH025

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2008
İl:Nevşehir
İlçe:Avanos
Köy:Paşalı
Mevki:Köyönü
Koordinatlar:E . 39,007633
B . 34,963348
Rakım:1180 m
Köye Uzaklık:1,6 km
Yöney:Doğu
Eğim:Hafif Eğimli (2-5)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Orta =>5 ile <10
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Orta Derin (50-89)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yoğun
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR112
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):7
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim b %2-%6, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu orta
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim b %2-%6, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Achillea millefolium
2. Achillea wilhelmsii
3. Arenaria ledebouriana
4. Artemisia santonicum
5. Astragalus karamasicus
6. Bromus tomentellus
7. Centaurea pichleri
8. Convolvulus lineatus
9. Çıplak Alan
10. Eryngium campestre
11. Festuca valesiaca
12. Gundelia tournefortii
13. Helianthemum ledifolium
14. Holosteum umbellatum
15. Noaea mucronata
16. Ornithogalum oligophyllum
17. Pimpinella tragium
18. Poa bulbosa
19. Rochelia disperma
20. Salvia sclarea
21. Scorzonera mollis
22. Taraxacum serotinum