Durak No: NSH023

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2008
İl:Nevşehir
İlçe:Avanos
Köy:Sarılar
Mevki:Köyönü
Koordinatlar:E . 38,912434
B . 34,775665
Rakım:1263 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Güney
Eğim:Orta Eğimli (6-11)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Hafif =>2 ile <5
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Orta
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR113
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):6
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Çok Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kırmızı kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu orta
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kırmızı kahverengi topraklar, Eğim c %6-%12, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sorunlu, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sorunlu
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Alyssum minus
2. Androsace maxima
3. Astragalus karamasicus
4. Asyneuma limonifolium
5. Bromus tomentellus
6. Bungea trifida
7. Centaurea pichleri
8. Convolvulus lineatus
9. Cynodon dactylon
10. Çıplak Alan
11. Eryngium campestre
12. Filago pyramidata
13. Fumana procumbens
14. Galium incanum
15. Genista albida
16. Globularia orientalis
17. Gundelia tournefortii
18. Koeleria cristata
19. Moltkia coerulea
20. Noaea mucronata
21. Poa bulbosa
22. Polygala comosa
23. Stipa holosericea
24. Teucrium polium