Durak No: NSH017

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2008
İl:Nevşehir
İlçe:Avanos
Köy:Çavuşin
Mevki:Bağlar
Koordinatlar:E . 38,688
B . 34,786167
Rakım:1109 m
Köye Uzaklık:0,5 km
Yöney:Güney
Eğim:Çok Dik Eğimli ( 20-29)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Yüksek =>10 ile <50
Taşlılık:Çok (15-39)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Hafif
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR112
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):7
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Nötr
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Düşük
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Regosoller
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim b %2-%6, sığ 50-20cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu orta
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Bağ (Kuru)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Bağ (Kuru)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Sorunlu tarım arazisi
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Regosoller, Eğim b %2-%6, sığ 50-20cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sorunlu, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sorunlu
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Alyssum strigosum
2. Anthemis wiedemanniana
3. Artemisia santonicum
4. Bromus cappadocicus
5. Centaurea virgata
6. Chrysopogon gryllus
7. Cynodon dactylon
8. Çıplak Alan
9. Filago pyramidata
10. Gundelia tournefortii
11. Helianthemum ledifolium
12. Holosteum umbellatum
13. Noaea mucronata
14. Poa alpina
15. Rhamnus rhodopeus
16. Senecio vernalis
17. Trachynia distachya
18. Valerianella vesicaria