Durak No: NSH012

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2008
İl:Nevşehir
İlçe:Gülşehir
Köy:Terlemez
Mevki:
Koordinatlar:E . 38,720402
B . 34,289867
Rakım:1275 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Doğu
Eğim:Hafif Eğimli (2-5)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Hafif =>2 ile <5
Taşlılık:Az (2-4)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Çok yoğun
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR135
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):5
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:İyi
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Orta Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Tanımsız
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Tanımsız
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim c %6-%12, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sorunlu, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sorunlu
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Alyssum desertorum
2. Astragalus karamasicus
3. Bromus tomentellus
4. Centaurea pichleri
5. Cirsium lappaceum
6. Çıplak Alan
7. Echinophora tournefortii
8. Eryngium campestre
9. Festuca valesiaca
10. Globularia orientalis
11. Globularia trichosantha
12. Helichrysum arenarium
13. Koeleria cristata
14. Noaea mucronata
15. Poa bulbosa
16. Teucrium polium
17. Veronica multifida