Durak No: NSH011

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2008
İl:Nevşehir
İlçe:Acıgöl
Köy:İnallı
Mevki:
Koordinatlar:E . 38,588451
B . 34,454117
Rakım:1348 m
Köye Uzaklık:3,5 km
Yöney:Güney
Eğim:Dik Eğimli (12-19)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Hafif =>2 ile <5
Taşlılık:Çok (15-39)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yoğun
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR113
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):6
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Nötr
Kireç % Sınıfı:Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim e %20-%30, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Taşlı
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim e %20-%30, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sorunlu, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sorunlu
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Aegilops speltoides
2. Bromus cappadocicus
3. Cirsium lappaceum
4. Crepis sancta
5. Cynodon dactylon
6. Çıplak Alan
7. Erodium cicutarium
8. Eryngium campestre
9. Festuca valesiaca
10. Helianthemum ledifolium
11. Helianthemum nummularium
12. Holosteum umbellatum
13. Koeleria cristata
14. Minuartia hamata
15. Poa bulbosa
16. Scariola viminea