Durak No: NSH006

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2008
İl:Nevşehir
İlçe:Derinkuyu
Köy:Suvermez
Mevki:Su Deposu
Koordinatlar:E . 38,355667
B . 34,682865
Rakım:1393 m
Köye Uzaklık:3 km
Yöney:Doğu
Eğim:Çok Dik Eğimli ( 20-29)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Hafif =>2 ile <5
Taşlılık:Baskın (80 +)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yoğun
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR123
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):6
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Orta Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Düşük
Solma Noktası % Sınıfı:Düşük
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):
AZT (Diğer Arazi Tipleri):Çıplak kaya
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):., .
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Riskli, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Riskli
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Acanthus hirsutus
2. Androsace maxima
3. Arenaria ledebouriana
4. Artemisia santonicum
5. Astragalus karamasicus
6. Bromus cappadocicus
7. Cirsium arvense
8. Convolvulus lineatus
9. Çıplak Alan
10. Festuca valesiaca
11. Helichrysum arenarium
12. Noaea mucronata
13. Onobrychis armena
14. Poa bulbosa
15. Poa pratensis
16. Taraxacum scaturiginosum
17. Trigonella brachycarpa
18. Veronica multifida