Durak No: NSH005

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2008
İl:Nevşehir
İlçe:Acıgöl
Köy:Kurugöl
Mevki:Köyün Güneybatısı
Koordinatlar:E . 38,398399
B . 34,491268
Rakım:1421 m
Köye Uzaklık:6 km
Yöney:Güney
Eğim:Arızalı (30 +)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Hafif =>2 ile <5
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yoğun
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR113
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):6
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Düşük
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Orta Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, litozolik
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim c %6-%12, litozolik
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sorunlu, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sorunlu
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Acinos rotundifolius
2. Alyssum strigosum
3. Bifora radians
4. Bromus tectorum
5. Bromus tomentellus
6. Crambe orientalis
7. Çıplak Alan
8. Echinophora tournefortii
9. Eryngium campestre
10. Galium verum
11. Helianthemum nummularium
12. Herniaria glabra
13. Lactuca sativa
14. Onosma tauricum
15. Papaver lacerum
16. Stipa holosericea
17. Teucrium polium
18. Trachynia distachya
19. Ziziphora tenuior