Durak No: NSH001

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2008
İl:Nevşehir
İlçe:Merkez
Köy:Kaymaklı
Mevki:Kaymaklı'nın Batısı
Koordinatlar:E . 38,46645
B . 34,735683
Rakım:1500 m
Köye Uzaklık:2 km
Yöney:Güney
Eğim:Çok Dik Eğimli ( 20-29)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Hafif =>2 ile <5
Taşlılık:Çok (15-39)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Orta
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR113
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):6
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Regosoller
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim d %12-%20, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Taşlı
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Regosoller, Eğim d %12-%20, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sorunlu, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sorunlu
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Acanthus hirsutus
2. Acinos rotundifolius
3. Alyssum desertorum
4. Arenaria ledebouriana
5. Astragalus karamasicus
6. Bromus tectorum
7. Bromus tomentellus
8. Centaurea pichleri
9. Centaurea virgata
10. Ceratocephalus falcatus
11. Çıplak Alan
12. Eryngium campestre
13. Euphorbia macroclada
14. Festuca valesiaca
15. Geranium tuberosum
16. Holosteum umbellatum
17. Koeleria cristata
18. Marrubium parviflorum
19. Minuartia hamata
20. Poa bulbosa
21. Ranunculus cuneatus
22. Scabiosa argentea
23. Teucrium polium
24. Trachynia distachya
25. Veronica multifida
26. Ziziphora tenuior