Durak No: CRM026

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Çorum
İlçe:Osmancık
Köy:Belkavak
Mevki:Köyün Kuzeyi
Koordinatlar:E . 40,99765
B . 34,896667
Rakım:564 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Doğu
Eğim:Arızalı (30 +)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Yüksek =>10 ile <50
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yoğun
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR235
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):1
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Çok Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Çok Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kolüvyal topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, orta derin 90-50 cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Taşlı
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu hiç veya çok az
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Sulu tarım (yetersiz)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Sulu tarım (yetersiz)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Oldukça iyi tarım arazisi
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kolüvyal topraklar, Eğim a %0-%2, orta derin 90-50 cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Achillea biebersteinii
2. Aegilops speltoides
3. Agropyron cristatum
4. Artemisia santonicum
5. Asteriscus aquaticus
6. Chrysopogon gryllus
7. Convolvulus holosericeus
8. Cruciata taurica
9. Cynodon dactylon
10. Çıplak Alan
11. Echinaria capitata
12. Eryngium campestre
13. Festuca valesiaca
14. Filago pyramidata
15. Genista sessilifolia
16. Hedysarum varium
17. Helianthemum ledifolium
18. Logfia arvensis
19. Medicago minima
20. Poa bulbosa
21. Rochelia disperma
22. Teucrium polium
23. Trachynia distachya