Durak No: CRM021

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Çorum
İlçe:Bayat
Köy:Barak
Mevki:Köyün Kuzeybatısı
Koordinatlar:E . 40,589367
B . 34,1983
Rakım:754 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Güney
Eğim:Çok Dik Eğimli ( 20-29)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Orta =>5 ile <10
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Orta
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR112
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):3
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Çok Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Orta Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim d %12-%20, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Taşlı
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim d %12-%20, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Artemisia santonicum
2. Bromus tomentellus
3. Centaurea virgata
4. Chrysopogon gryllus
5. Convolvulus holosericeus
6. Çıplak Alan
7. Elymus hispidus
8. Hedysarum varium
9. Helianthemum ledifolium
10. Koeleria cristata
11. Logfia arvensis
12. Moltkia coerulea
13. Poa bulbosa
14. Scabiosa argentea
15. Stipa holosericea
16. Teucrium polium
17. Trachynia distachya
18. Ventenata dubia