Durak No: CRM013

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Çorum
İlçe:Merkez
Köy:Gökçepınar
Mevki:
Koordinatlar:E . 40,370827
B . 35,1181
Rakım:651 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Güney
Eğim:Dik Eğimli (12-19)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Hafif
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR212
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):8
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim d %12-%20, orta derin 90-50 cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu orta
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarımda kullanımı sınırlı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim d %12-%20, orta derin 90-50 cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Riskli, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Riskli
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Avena barbata
2. Bromus tectorum
3. Centaurea virgata
4. Chrysopogon gryllus
5. Crepis foetida
6. Çıplak Alan
7. Festuca valesiaca
8. Koeleria cristata
9. Onobrychis oxyodonta
10. Stipa holosericea
11. Taraxacum serotinum
12. Teucrium polium
13. Trachynia distachya