Durak No: CRM012

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Çorum
İlçe:Aydıncık
Köy:Mollaismail
Mevki:Antentepe
Koordinatlar:E . 40,220009
B . 35,189995
Rakım:1171 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Kuzey
Eğim:Orta Eğimli (6-11)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Orta (5-14)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Hafif
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR323
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):1
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Yüksek
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi orman toprakları
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim e %20-%30, sığ 50-20cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Fundalık
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Fundalık
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi orman toprakları, Eğim e %20-%30, sığ 50-20cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Bromus tomentellus
2. Centaurea virgata
3. Chrysopogon gryllus
4. Convolvulus compactus
5. Cruciata taurica
6. Çıplak Alan
7. Echinaria capitata
8. Eryngium campestre
9. Festuca valesiaca
10. Fumana procumbens
11. Helianthemum canum
12. Marrubium parviflorum
13. Scabiosa argentea
14. Scabiosa rotata
15. Teucrium chamaedrys
16. Teucrium polium
17. Trachynia distachya