Durak No: CRM010

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Çorum
İlçe:Sungurlu
Köy:Yenikaradana
Mevki:Köyün Kuzeyi
Koordinatlar:E . 40,3082
B . 34,639533
Rakım:1167 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Batı
Eğim:Dik Eğimli (12-19)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Hafif =>2 ile <5
Taşlılık:Orta (5-14)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Hafif
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR212
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):8
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Nötr
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Orta
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim d %12-%20, sığ 50-20cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Taşlı
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim d %12-%20, sığ 50-20cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Riskli, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Riskli
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Aegilops umbellulata
2. Arenaria ledebouriana
3. Centaurea virgata
4. Chrysopogon gryllus
5. Crepis foetida
6. Cynodon dactylon
7. Çıplak Alan
8. Eryngium campestre
9. Festuca valesiaca
10. Minuartia hamata
11. Taeniatherum caput-medusae
12. Teucrium polium
13. Trifolium repens