Durak No: CRM002

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Çorum
İlçe:Sungurlu
Köy:Büyükincesu
Mevki:Köyün Güneyi
Koordinatlar:E . 40,125917
B . 34,445633
Rakım:897 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Güney
Eğim:Orta Eğimli (6-11)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Hafif
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR112
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):3
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim e %20-%30, sığ 50-20cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Taşlı
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim e %20-%30, sığ 50-20cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Riskli, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Riskli
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Achillea millefolium
2. Anchusa azurea
3. Artemisia santonicum
4. Bromus japonicus
5. Carthamus dentatus
6. Centaurea virgata
7. Chardinia orientalis
8. Cynodon dactylon
9. Çıplak Alan
10. Erodium cicutarium
11. Eryngium campestre
12. Festuca valesiaca
13. Noaea mucronata
14. Poa bulbosa
15. Taraxacum serotinum
16. Teucrium polium
17. Trachynia distachya