Durak No: AFY112

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Emirdağ
Köy:Adayazı
Mevki:Köy Çıkışı
Koordinatlar:E . 39,06557
B . 31,25957
Rakım:907 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Doğu
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Orta Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Çok Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Alüvyal topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Hafif tuzlu, yetersiz drenajlı
ERZ (Erozyon Varlığı):
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Çayır
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Çayır
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Sorunlu tarım arazisi
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Alüvyal topraklar, Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, İyi
Mera Durum Sınıfı:İyi
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Doğru yönetim.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Doğru yönetim.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Agropyron cristatum
2. Alopecurus pratensis
3. Astragalus macrocephalus
4. Bromus tectorum
5. Carex distans
6. Cynodon dactylon
7. Çıplak Alan
8. Eryngium campestre
9. Festuca ovina
10. Galium incanum
11. Hordeum murinum
12. Lolium perenne
13. Lotus corniculatus
14. Ononis spinosa
15. Plantago lanceolata
16. Poa pratensis
17. Taraxacum officinale
18. Trifolium arvense
19. Trifolium repens
20. Trifolium trichocephalum