Durak No: AFY111

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Emirdağ
Köy:Balcam
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,942228
B . 31,192637
Rakım:1296 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Doğu
Eğim:Arızalı (30 +)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR135
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):9
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Yüksek
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Orta
Organik Madde % Sınıfı:Çok Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kireçsiz kahverengi orman toprakları
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim f %30+, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Kayalı
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim f %30+, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Astragalus microcephalus
2. Bromus tectorum
3. Carthamus arborescens
4. Çıplak Alan
5. Erodium cicutarium
6. Eryngium campestre
7. Festuca ovina
8. Herniaria glabra
9. Paronychia argentea
10. Plantago lanceolata
11. Sanguisorba minor
12. Taeniatherum caput-medusae
13. Teucrium chamaedrys
14. Trifolium angustifolium
15. Trifolium arvense
16. Trifolium campestre
17. Trifolium repens
18. Verbascum lasianthum