Durak No: AFY110

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Emirdağ
Köy:Aşağıkurudere
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,9304
B . 31,07311
Rakım:1193 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Güney
Eğim:Dik Eğimli (12-19)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:Çok Derin (150+)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1121
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Orta
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:İyi
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Çok Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi orman toprakları
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim e %20-%30, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Kayalı
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi orman toprakları, Eğim e %20-%30, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Aegilops geniculata
2. Alopecurus pratensis
3. Astragalus lydius
4. Astragalus microcephalus
5. Bromus tectorum
6. Carthamus arborescens
7. Centaurea pichleri
8. Cirsium cephalotes
9. Çıplak Alan
10. Echinaria capitata
11. Erodium cicutarium
12. Eryngium campestre
13. Filago pyramidata
14. Helianthemum nummularium
15. Juniperus phoenicia
16. Koeleria cristata
17. Linum mucronatum
18. Stipa bromoides
19. Thymus longicaulis
20. Verbascum lasianthum
21. Ziziphora capitata