Durak No: AFY104

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Bayat
Köy:Kuzuören
Mevki:Köy Girişi
Koordinatlar:E . 39,17327
B . 30,913
Rakım:1174 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Kuzey
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Orta
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Çok Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kireçsiz kahverengi orman toprakları
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim e %20-%30, litozolik
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Orman
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Orman
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim e %20-%30, litozolik
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Astragalus macrocephalus
2. Bromus tectorum
3. Centaurea pichleri
4. Cruciata taurica
5. Çıplak Alan
6. Echinaria capitata
7. Eryngium campestre
8. Festuca ovina
9. Filago pyramidata
10. Globularia orientalis
11. Helianthemum nummularium
12. Juniperus phoenicia
13. Noaea mucronata
14. Paronychia argentea
15. Plantago lanceolata
16. Sideritis montana
17. Teucrium polium
18. Thymus longicaulis
19. Verbascum lasianthum