Durak No: AFY103

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Bayat
Köy:Merkez
Mevki:İlçe Çıkışı
Koordinatlar:E . 38,99732
B . 30,91969
Rakım:1102 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Kuzey
Eğim:Dik Eğimli (12-19)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:Çok Derin (150+)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1121
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Az
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Düşük
Solma Noktası % Sınıfı:Düşük
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi orman toprakları
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim d %12-%20, sığ 50-20cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi orman toprakları, Eğim d %12-%20, sığ 50-20cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Adonis flammea
2. Astragalus lydius
3. Bromus tectorum
4. Centaurea pichleri
5. Cirsium cephalotes
6. Convolvulus arvensis
7. Çıplak Alan
8. Erodium cicutarium
9. Eryngium campestre
10. Festuca ovina
11. Filago pyramidata
12. Globularia orientalis
13. Koeleria cristata
14. Medicago papillosa
15. Nonea caspica
16. Onobrychis armena
17. Parentucellia latifolia
18. Poa pratensis
19. Potentilla astracanica
20. Quercus cerris
21. Ranunculus argyreus
22. Sideritis montana
23. Stipa bromoides
24. Thymus longicaulis
25. Valerianella vesicaria
26. Verbascum lasianthum
27. Ziziphora capitata