Durak No: AFY090

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Emirdağ
Köy:Çaykışla
Mevki:Köy Girişi
Koordinatlar:E . 38,89408
B . 31,33128
Rakım:1253 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Kuzey
Eğim:Çok Dik Eğimli ( 20-29)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:Çok Derin (150+)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR123
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):5
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Orta Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Yüksek
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim e %20-%30, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Kayalı
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim e %20-%30, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Riskli, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Riskli
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Aegilops cylindrica
2. Astragalus lydius
3. Bromus tectorum
4. Çıplak Alan
5. Echinaria capitata
6. Erodium cicutarium
7. Eryngium campestre
8. Festuca glauca
9. Galium incanum
10. Globularia orientalis
11. Helianthemum nummularium
12. Juniperus phoenicia
13. Poa bulbosa
14. Sanguisorba minor
15. Scandix stellata
16. Scleranthus annuus
17. Senecio vulgaris
18. Sideritis montana
19. Thymus longicaulis
20. Trifolium pratense
21. Valerianella vesicaria
22. Verbascum lasianthum