Durak No: AFY087

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Emirdağ
Köy:Piribeyli
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,93194
B . 31,60123
Rakım:986 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Batı
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Çok Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim d %12-%20, litozolik
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim d %12-%20, litozolik
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Achillea wilhelmsii
2. Adonis flammea
3. Alyssum murale
4. Astragalus lydius
5. Astragalus trojanus
6. Bromus tectorum
7. Centaurea pichleri
8. Cirsium cephalotes
9. Convolvulus arvensis
10. Cynodon dactylon
11. Çıplak Alan
12. Dianthus arpadianus
13. Eryngium campestre
14. Festuca glauca
15. Helianthemum nummularium
16. Hordeum murinum
17. Nonea caspica
18. Paronychia argentea
19. Salvia verticillata
20. Teucrium polium
21. Valerianella vesicaria