Durak No: AFY081

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Sultandağı
Köy:Merkez
Mevki:İlçenin Kuzeydoğusu
Koordinatlar:E . 38,55583
B . 31,27301
Rakım:958 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Doğu
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Orta Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Yüksek
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Çok Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Alüvyal topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Hafif tuzlu, yetersiz drenajlı
ERZ (Erozyon Varlığı):
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Sorunlu tarım arazisi
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Alüvyal topraklar, Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Capsella bursa-pastoris
2. Convolvulus arvensis
3. Cynodon dactylon
4. Çıplak Alan
5. Erodium cicutarium
6. Eryngium campestre
7. Festuca glauca
8. Galium incanum
9. Gundelia tournefortii
10. Hordeum murinum
11. Malva neglecta
12. Nonea caspica
13. Plantago lanceolata
14. Taraxacum officinale
15. Trigonella aurantiaca
16. Ziziphora capitata