Durak No: AFY079

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Çay
Köy:Merkez
Mevki:Bolvadin Yolcu Üzeri
Koordinatlar:E . 38,62018
B . 31,03874
Rakım:984 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Kuzey
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Orta
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Yüksek
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Alüvyal topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Hafif tuzlu, yetersiz drenajlı
ERZ (Erozyon Varlığı):
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Çayır
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Çayır
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Sorunlu tarım arazisi
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Alüvyal topraklar, Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Alopecurus pratensis
2. Astragalus cicer
3. Carex distans
4. Convolvulus arvensis
5. Cynodon dactylon
6. Çıplak Alan
7. Erodium cicutarium
8. Eryngium campestre
9. Festuca ovina
10. Hordeum murinum
11. Poa bulbosa
12. Trifolium fragiferum
13. Trigonella aurantiaca