Durak No: AFY067

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2010
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Merkez
Köy:Olucak
Mevki:Olucak Çıkışı
Koordinatlar:E . 38,91784
B . 30,20603
Rakım:1290 m
Köye Uzaklık:0 km
Yöney:Güney
Eğim:Orta Eğimli (6-11)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:
Derinlik:Çok Derin (150+)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR213
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):13
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi orman toprakları
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, litozolik
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi orman toprakları, Eğim c %6-%12, litozolik
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Acantholimon caryophyllaceum
2. Adonis flammea
3. Alyssum murale
4. Amygdalus orientalis
5. Asphodeline taurica
6. Astragalus macrocephalus
7. Bromus inermis
8. Cirsium cephalotes
9. Çıplak Alan
10. Dianthus arpadianus
11. Echinaria capitata
12. Festuca glauca
13. Globularia orientalis
14. Helianthemum nummularium
15. Onobrychis armena
16. Paronychia argentea
17. Piptatherum miliaceum
18. Ranunculus argyreus
19. Sideritis montana
20. Stipa bromoides
21. Taraxacum officinale
22. Teucrium polium
23. Thymus longicaulis
24. Trigonella aurantiaca
25. Veronica chamaedrys