Durak No: AFY054

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Merkez
Köy:Büyükkalecik
Mevki:Büyükkalecik
Koordinatlar:E . 38,707461
B . 30,516306
Rakım:1351 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Batı
Eğim:Arızalı (30 +)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Orta (5-14)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Orta
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR123
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):5
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Kumlu
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Orta
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Çok Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Çok Kuvvetli Derecede
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kireçsiz kahverengi orman toprakları
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim e %20-%30, litozolik
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim e %20-%30, litozolik
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Aegilops columnaris
2. Astragalus macrocephalus
3. Çıplak Alan
4. Echium plantagineum
5. Eryngium campestre
6. Euphorbia orientalis
7. Festuca ovina
8. Galium incanum
9. Helianthemum nummularium
10. Kochia prostrata
11. Medicago falcata
12. Medicago minima
13. Melilotus alba
14. Muscari comosum
15. Poa bulbosa
16. Potentilla reptans
17. Rumex acetosella
18. Sideritis montana
19. Stipa bromoides
20. Taraxacum officinale
21. Thymus parviflorus
22. Trifolium pratense
23. Trifolium purpureum
24. Trigonella foenum-graecum
25. Trigonella spinosa