Durak No: AFY051

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Sinanpaşa
Köy:İğdeli
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,82414
B . 30,29235
Rakım:1166 m
Köye Uzaklık:4 km
Yöney:Güney
Eğim:Orta Eğimli (6-11)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Orta (5-14)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yok
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1121
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Çok Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:İyi
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Düşük
Solma Noktası % Sınıfı:Düşük
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Az Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, orta derin 90-50 cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Taşlı
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu orta
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarımda kullanımı sınırlı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim c %6-%12, orta derin 90-50 cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Adonis annua
2. Alyssum murale
3. Astragalus mesogitanus
4. Astragalus microcephalus
5. Astragalus onobrychis
6. Briza media
7. Bromus inermis
8. Centaurea pichleri
9. Çıplak Alan
10. Echinaria capitata
11. Erysimum cuspidatum
12. Globularia trichosantha
13. Marrubium parviflorum
14. Medicago papillosa
15. Nonea macrantha
16. Onosma microcarpum
17. Onosma tauricum
18. Ornithogalum narbonense
19. Phleum pratense
20. Poa bulbosa
21. Sanguisorba minor
22. Stipa bromoides
23. Taeniatherum caput-medusae
24. Taraxacum officinale
25. Thymus longicaulis
26. Trigonella spinosa
27. Valerianella vesicaria
28. Verbascum lasianthum
29. Ziziphora tenuior