Durak No: AFY050

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Sinanpaşa
Köy:Sincanlı
Mevki:Ahmetpaşa
Koordinatlar:E . 38,723339
B . 30,294975
Rakım:1111 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Kuzey
Eğim:Orta Eğimli (6-11)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yok
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Asit
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Yeter
Organik Madde % Sınıfı:İyi
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kireçsiz kahverengi orman toprakları
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu orta
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarımda kullanımı sınırlı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Eğim c %6-%12, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Achillea wilhelmsii
2. Anthemis cotula
3. Briza media
4. Bromus inermis
5. Çıplak Alan
6. Eryngium campestre
7. Festuca ovina
8. Galium verum
9. Helianthemum nummularium
10. Koeleria cristata
11. Medicago papillosa
12. Minuartia juniperina
13. Moenchia mantica
14. Parentucellia latifolia
15. Plantago minor
16. Poa bulbosa
17. Ranunculus repens
18. Stipa bromoides
19. Taeniatherum caput-medusae
20. Taraxacum officinale
21. Thymus longicaulis
22. Trifolium repens