Durak No: AFY046

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Merkez
Köy:Kızıldağ
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,59386
B . 30,79024
Rakım:1331 m
Köye Uzaklık:5 km
Yöney:Güney
Eğim:Çok Dik Eğimli ( 20-29)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Orta (5-14)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Hafif
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR113
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):6
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Çok Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, litozolik
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim a %0-%2, litozolik
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:İyi
Redis Mera Islah Durumu:Doğru yönetim.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Aegilops triuncialis
2. Amygdalus orientalis
3. Arenaria serpyllifolia
4. Astragalus macrocephalus
5. Astragalus onobrychis
6. Briza media
7. Bromus tectorum
8. Çıplak Alan
9. Echinaria capitata
10. Eryngium campestre
11. Festuca ovina
12. Helianthemum nummularium
13. Koeleria cristata
14. Medicago falcata
15. Medicago minima
16. Poa bulbosa
17. Polygala supina
18. Sanguisorba minor
19. Sideritis montana
20. Stipa bromoides
21. Trigonella coelesyriaca
22. Valerianella vesicaria
23. Verbascum lasianthum
24. Ziziphora tenuior