Durak No: AFY043

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Şuhut
Köy:Karacaören
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,271929
B . 30,650804
Rakım:1139 m
Köye Uzaklık:5 km
Yöney:Kuzey
Eğim:Arızalı (30 +)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Az (2-4)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Orta
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR222
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):7
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Nötr
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Yüksek
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Çok Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kolüvyal topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu hiç veya çok az
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Seçkin tarım arazisi
ATS Açıklama:
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kolüvyal topraklar, Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:İyi
Redis Mera Islah Durumu:Doğru yönetim.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Aegilops cylindrica
2. Artemisia austriaca
3. Astragalus macrocephalus
4. Bromus tectorum
5. Çıplak Alan
6. Dorycnium graecum
7. Erodium cicutarium
8. Eryngium campestre
9. Festuca ovina
10. Helianthemum nummularium
11. Lathyrus cicera
12. Medicago minima
13. Medicago truncatula
14. Minuartia juniperina
15. Phleum pratense
16. Poa bulbosa
17. Rumex acetosella
18. Sanguisorba minor
19. Silene behen
20. Stipa bromoides
21. Taeniatherum caput-medusae
22. Taraxacum officinale
23. Tragopogon reticulatus
24. Trifolium hybridum
25. Trifolium pratense
26. Trifolium repens
27. Trigonella coelesyriaca
28. Trigonella spicata