Durak No: AFY038

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Çay
Köy:Karamık
Mevki:Köy Girişi
Koordinatlar:E . 38,55714
B . 30,89798
Rakım:1035 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Kuzey
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Orta
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Yeter
Organik Madde % Sınıfı:Yüksek
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kolüvyal topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim d %12-%20, orta derin 90-50 cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu orta
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Sulu tarım
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Sulu tarım
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Oldukça iyi tarım arazisi
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kolüvyal topraklar, Eğim d %12-%20, orta derin 90-50 cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, İyi
Mera Durum Sınıfı:İyi
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Doğru yönetim.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Agrostis stolonifera
2. Carex distans
3. Cirsium vulgare
4. Cynodon dactylon
5. Çıplak Alan
6. Lotus corniculatus
7. Ononis spinosa
8. Phleum pratense
9. Poa pratensis
10. Taraxacum officinale
11. Trifolium fragiferum
12. Trifolium repens