Durak No: AFY037

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Çay
Köy:İsalı
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,52815
B . 30,70707
Rakım:1185 m
Köye Uzaklık:2 km
Yöney:Doğu
Eğim:Arızalı (30 +)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yoğun
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR212
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):7
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Orta Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Çok Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Düşük
Solma Noktası % Sınıfı:Düşük
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Orta Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, litozolik
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim a %0-%2, litozolik
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Artemisia incana
2. Astragalus hamosus
3. Astragalus microcephalus
4. Astragalus onobrychis
5. Bromus inermis
6. Çıplak Alan
7. Dianthus arpadianus
8. Echinaria capitata
9. Erodium cicutarium
10. Eryngium campestre
11. Festuca ovina
12. Glaucium corniculatum
13. Globularia trichosantha
14. Helianthemum nummularium
15. Medicago praecox
16. Myosotis stricta
17. Onobrychis armena
18. Phleum pratense
19. Sanguisorba minor
20. Stipa bromoides
21. Taeniatherum caput-medusae
22. Taraxacum officinale
23. Teucrium polium
24. Thymus zygioides
25. Trifolium fragiferum
26. Trigonella coelesyriaca
27. Valerianella vesicaria
28. Verbascum lasianthum
29. Ziziphora tenuior