Durak No: AFY035

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Sandıklı
Köy:Hırka
Mevki:Köy Çıkışı
Koordinatlar:E . 38,477656
B . 30,130614
Rakım:982 m
Köye Uzaklık:2 km
Yöney:Doğu
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Orta
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1121
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Orta Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Yüksek
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Yüksek
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Çok Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Alüvyal topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Hafif tuzlu, yetersiz drenajlı
ERZ (Erozyon Varlığı):
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Sulu tarım
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Sulu tarım
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Sorunlu tarım arazisi
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Alüvyal topraklar, Eğim a %0-%2, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, İyi
Mera Durum Sınıfı:İyi
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Doğru yönetim.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Achillea millefolium
2. Avena fatua
3. Capsella bursa-pastoris
4. Carex distans
5. Centaurea hyalolepis
6. Cirsium vulgare
7. Colchicum autumnale
8. Çıplak Alan
9. Festuca arundinacea
10. Galega officinalis
11. Galium verum
12. Hordeum murinum
13. Medicago minima
14. Phleum pratense
15. Plantago minor
16. Poa pratensis
17. Rosa canina
18. Trifolium fragiferum
19. Trifolium repens