Durak No: AFY029

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Şuhut
Köy:Aydın
Mevki:Köy Çıkışı
Koordinatlar:E . 38,516775
B . 30,506807
Rakım:1163 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Güney
Eğim:Arızalı (30 +)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yok
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR212
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):7
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Nötr
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Orta
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Düşük
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Alüvyal topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim b %2-%6, orta derin 90-50 cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Yetersiz drenajlı
ERZ (Erozyon Varlığı):
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Sulu tarım
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Sulu tarım
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Sorunlu tarım arazisi
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Alüvyal topraklar, Eğim b %2-%6, orta derin 90-50 cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Alyssum murale
2. Astragalus macrocephalus
3. Bromus tectorum
4. Cirsium cephalotes
5. Çıplak Alan
6. Erodium cicutarium
7. Eryngium campestre
8. Festuca ovina
9. Helianthemum nummularium
10. Medicago radiata
11. Poa bulbosa
12. Potentilla reptans
13. Senecio vulgaris
14. Taeniatherum caput-medusae
15. Trifolium repens
16. Trigonella coelesyriaca
17. Verbascum lasianthum
18. Ziziphora tenuior