Durak No: AFY027

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Sandıklı
Köy:Dutağaç
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,451809
B . 30,328263
Rakım:1093 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Güney
Eğim:Dik Eğimli (12-19)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yok
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR213
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):13
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Nötr
Kireç % Sınıfı:Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Yüksek
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kestane rengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, sığ 50-20cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarımda kullanımı sınırlı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kestane rengi topraklar, Eğim c %6-%12, sığ 50-20cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Achillea millefolium
2. Anchusa leptophylla
3. Arabis caucasica
4. Astragalus cicer
5. Astragalus macrocephalus
6. Bromus tectorum
7. Cerinthe minor
8. Cirsium cephalotes
9. Cnicus benedictus
10. Çıplak Alan
11. Erodium cicutarium
12. Eryngium campestre
13. Festuca glauca
14. Helianthemum nummularium
15. Poa bulbosa
16. Scandix pecten-veneris
17. Taeniatherum caput-medusae
18. Taraxacum officinale
19. Thymus longicaulis
20. Trifolium repens
21. Verbascum lasianthum
22. Veronica chamaedrys
23. Vicia cracca