Durak No: AFY022

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Dinar
Köy:Yıprak
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,35638
B . 30,48686
Rakım:1439 m
Köye Uzaklık:3 km
Yöney:Doğu
Eğim:Orta Eğimli (6-11)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yok
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR213
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):13
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Yüksek
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Çok Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):
AZT (Diğer Arazi Tipleri):Çıplak kaya
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):., .
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Adonis flammea
2. Alyssum murale
3. Astragalus macrocephalus
4. Capsella bursa-pastoris
5. Centaurea hyalolepis
6. Çıplak Alan
7. Erodium cicutarium
8. Festuca glauca
9. Gundelia tournefortii
10. Medicago radiata
11. Melilotus alba
12. Phleum pratense
13. Plantago lanceolata
14. Poa bulbosa
15. Taraxacum officinale
16. Thymus longicaulis
17. Trifolium pratense
18. Verbascum lasianthum