Durak No: AFY014

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Dinar
Köy:Çobansaray
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,115677
B . 30,178087
Rakım:1073 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Doğu
Eğim:Arızalı (30 +)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Çok Sığ (0-19)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yok
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR135
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):9
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Yüksek
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, sığ 50-20cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarımda kullanımı sınırlı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim c %6-%12, sığ 50-20cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Öncelikle ıslah edilmeli.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Astragalus macrocephalus
2. Astragalus microcephalus
3. Bromus inermis
4. Convolvulus compactus
5. Çıplak Alan
6. Erodium cicutarium
7. Eryngium campestre
8. Festuca ovina
9. Helianthemum nummularium
10. Koeleria cristata
11. Logfia arvensis
12. Medicago sativa
13. Muscari armeniacum
14. Ornithogalum narbonense
15. Piptatherum miliaceum
16. Poa bulbosa
17. Scandix pecten-veneris
18. Taeniatherum caput-medusae
19. Taraxacum officinale
20. Thymus longicaulis
21. Trifolium repens
22. Verbascum lasianthum