Durak No: AFY013

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Dinar
Köy:Afşar
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,21533
B . 30,18288
Rakım:1141 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Batı
Eğim:Dik Eğimli (12-19)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yok
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Çok Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kestane rengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, orta derin 90-50 cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu orta
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Sorunlu tarım arazisi
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kestane rengi topraklar, Eğim c %6-%12, orta derin 90-50 cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Adonis flammea
2. Alyssum murale
3. Astragalus microcephalus
4. Bromus tectorum
5. Centaurea pichleri
6. Çıplak Alan
7. Dianthus arpadianus
8. Eryngium campestre
9. Festuca ovina
10. Globularia trichosantha
11. Helianthemum nummularium
12. Marrubium vulgare
13. Medicago truncatula
14. Minuartia juniperina
15. Muscari armeniacum
16. Myosotis stricta
17. Ornithogalum narbonense
18. Poa bulbosa
19. Ranunculus argyreus
20. Senecio vulgaris
21. Stipa bromoides
22. Taeniatherum caput-medusae
23. Taraxacum officinale
24. Valerianella vesicaria
25. Verbascum lasianthum