Durak No: AFY011

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Basmakçı
Köy:Merkez
Mevki:İlçe Üstü
Koordinatlar:E . 37,9028
B . 29,97586
Rakım:840 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Doğu
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yoğun
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1121
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Çok Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Yüksek
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Yüksek
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Çok Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Alüvyal topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim b %2-%6, çok sığ 20-0cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):Hafif tuzlu -alkali, kötü drenajlı
ERZ (Erozyon Varlığı):
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarımda kullanımı sınırlı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Alüvyal topraklar, Eğim b %2-%6, çok sığ 20-0cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Adonis aestivalis
2. Bromus tectorum
3. Capsella bursa-pastoris
4. Carex distans
5. Cynodon dactylon
6. Çıplak Alan
7. Erodium cicutarium
8. Eryngium campestre
9. Gundelia tournefortii
10. Helianthemum nummularium
11. Lepidium latifolium
12. Matricaria aurea
13. Medicago sativa
14. Senecio vulgaris
15. Trifolium pratense
16. Veronica chamaedrys