Durak No: AFY009

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Dinar
Köy:Belenpınar
Mevki:Yüksel - Belpınar Arası
Koordinatlar:E . 38,1191
B . 30,0538
Rakım:886 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Kuzey
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Hafif
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Çok Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Çok Yüksek
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Yüksek
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Düşük
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Hızlı
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi orman toprakları
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim d %12-%20, sığ 50-20cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi orman toprakları, Eğim d %12-%20, sığ 50-20cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Astragalus macrocephalus
2. Bromus intermedius
3. Cerinthe minor
4. Cynodon dactylon
5. Çıplak Alan
6. Erodium cicutarium
7. Eryngium campestre
8. Galium incanum
9. Hordeum murinum
10. Matricaria aurea
11. Medicago minima
12. Ornithogalum narbonense
13. Peganum harmala
14. Poa bulbosa
15. Ptilostemon chamaepeuce
16. Sanguisorba minor
17. Scandix pecten-veneris
18. Stipa bromoides
19. Taraxacum officinale
20. Trifolium hirtum
21. Valerianella vesicaria