Durak No: AFY008

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Evciler
Köy:Altınova
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 38,10097
B . 29,90737
Rakım:971 m
Köye Uzaklık:2 km
Yöney:Güney
Eğim:Hafif Eğimli (2-5)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Hafif
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1121
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Çok Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim c %6-%12, sığ 50-20cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarımda kullanımı sınırlı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim c %6-%12, sığ 50-20cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Adonis flammea
2. Astragalus macrocephalus
3. Bromus intermedius
4. Chamaecytisus hirsutus
5. Cirsium arvense
6. Cnicus benedictus
7. Çıplak Alan
8. Dianthus arpadianus
9. Erodium cicutarium
10. Eruca sativa
11. Eryngium campestre
12. Filago pyramidata
13. Helianthemum nummularium
14. Koeleria cristata
15. Medicago minima
16. Paronychia argentea
17. Poa bulbosa
18. Ranunculus argyreus
19. Sanguisorba minor
20. Scandix pecten-veneris
21. Scorzonera cana
22. Senecio vulgaris
23. Stipa bromoides
24. Taraxacum officinale
25. Trifolium hirtum
26. Valerianella vesicaria
27. Verbascum lasianthum
28. Veronica chamaedrys
29. Ziziphora capitata