Durak No: AFY004

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Dazkırı
Köy:Bozan
Mevki:Köy Üstü
Koordinatlar:E . 37,976342
B . 29,903855
Rakım:870 m
Köye Uzaklık:1 km
Yöney:Doğu
Eğim:Hemen Hemen Düz (0-1)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:Çok Hafif (<2 ton/ha)
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Yok
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1121
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Killi - Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Fazla Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Orta
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Yüksek
Solma Noktası % Sınıfı:Yüksek
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Çok Yavaş
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, derin 90+ cm
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Su erozyonu hiç veya çok az
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Kuru tarım (nadaslı)
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Kuru tarım (nadaslı)
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Seçkin tarım arazisi
ATS Açıklama:
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim a %0-%2, derin 90+ cm
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sağlıklı, Orta
Mera Durum Sınıfı:Orta
Mera Sağlık Sınıfı:Sağlıklı
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Adonis aestivalis
2. Adonis annua
3. Astragalus macrocephalus
4. Bromus intermedius
5. Cirsium cephalotes
6. Cnicus benedictus
7. Çıplak Alan
8. Eruca sativa
9. Eryngium campestre
10. Hordeum murinum
11. Matricaria chamomilla
12. Muscari armeniacum
13. Myosotis stricta
14. Ornithogalum wiedemannii
15. Peganum harmala
16. Phleum pratense
17. Senecio vulgaris
18. Silene behen
19. Taraxacum officinale
20. Valerianella vesicaria
21. Vicia cracca