Durak No: AFY001

Bölge:Orta Anadolu
Yıl:2009
İl:Afyonkarahisar
İlçe:Sandıklı
Köy:Reşadiye
Mevki:Radar Altı, Hüdayi'nin Güneyi
Koordinatlar:E . 38,42541
B . 30,17943
Rakım:1087 m
Köye Uzaklık:3 km
Yöney:Batı
Eğim:Çok Dik Eğimli ( 20-29)
Taban Arazi:
Erozyon Derecesi:
Taşlılık:Çok Az (0-1)
Derinlik:Sığ (20-49)
Ana Materyal Niteliği:
Fizyoğrafya:
Otlatma:Hafif
Kuraklık Bakı Yükseklik Kombinasyonlu Alan:KBR1221
Duraktaki Homojen Alanının İldeki Sayısı (Kuraklık-Bakı-Yükseklik):31
Su ile Doymuşluk Sınıfları:Tınlı
Tuz Sınıfı:Tuzsuz
Su ile Doymuş Toprakta pH Sınıfı:Hafif Alkali
Kireç % Sınıfı:Az Kireçli
Yarayışlı Fosfor Sınıfı:Az
Yarayışlı Potasyum Sınıfı:Fazla
Organik Madde % Sınıfı:Az
Tarla Kapasitesi % Sınıfı:Orta
Solma Noktası % Sınıfı:Orta
Hidrolik İletkenlik Sınıfı:Orta
Erodibilite K Faktörü Sınıfı:Kuvvetli Derecede Aşınabilir
BTG (Büyük Toprak Grupları):Kahverengi topraklar
TOK (Eğim Derinlik Kombinasyonu):Eğim a %0-%2, litozolik
DTO (Diğer Toprak Özellikleri):
ERZ (Erozyon Varlığı):Çok şiddetli su erozyonu
SAK (Şimdiki Arazi Kullanımı):Mera
SAK2 (Şimdiki Arazi Kullanımı 2):Mera
AZT (Diğer Arazi Tipleri):
AKK (Arazi Kullanım Kabiliyeti):Tarım dışı araziler
ATS Açıklama:Tanımsız
BTG_TOK (Büyük Toprak Grupları ve Eğim Derinlik Kombinasyonu):Kahverengi topraklar, Eğim a %0-%2, litozolik
DCV (Diğer Coğrafi Veriler):
Mera Durum Sağlık Sınıfı:Sorunlu, Zayıf
Mera Durum Sınıfı:Zayıf
Mera Sağlık Sınıfı:Sorunlu
Islah Durumu:Islahta fayda var.
Redis Mera Durum Sınıfı:Orta
Redis Mera Islah Durumu:Islahta fayda var.

Durakta Tespit Edilen Bitki Türleri

1. Aconitum napellus
2. Astragalus microcephalus
3. Bromus intermedius
4. Çıplak Alan
5. Eryngium campestre
6. Festuca ovina
7. Helianthemum nummularium
8. Holosteum umbellatum
9. Lathyrus digitatus
10. Medicago orbicularis
11. Medicago radiata
12. Melilotus officinalis
13. Muscari armeniacum
14. Ornithogalum wiedemannii
15. Parentucellia latifolia
16. Plantago minor
17. Poa bulbosa
18. Potentilla astracanica
19. Rumex acetosella
20. Scorzonera cinerea
21. Senecio vulgaris
22. Stipa bromoides
23. Taraxacum officinale
24. Thymus longicaulis
25. Trifolium pratense
26. Trigonella aurantiaca
27. Valerianella vesicaria
28. Verbascum lasianthum